menu

Hadjet-Larchens vise (Gjengangere)

fra Gjengangere (1980)

![](img/gjengangere.jpg)Opptak fra jubileumsrevyen Gjengangere, 1980.
Nummeret er fra UKA 1919, Jazz.

Intro: Kjersti Lie og Torfinn Carlsen.
Hadjet-Larchen: Sverre Åm.

Neste nummer:
[ **Hjemve / Tramp**](index.asp?lyd=Hjemve - Tramp \(Gjengangere\))