menu

Hjemve - Tramp (Gjengangere)

fra Gjengangere (1980)

![](img/gjengangere.jpg)Opptak fra jubileumsrevyen Gjengangere, 1980.

Hjemve (fra UKA 1925, [Bing Bang](index.asp?produksjon=1925_bing_bang))
Tore Bye

Tramp (fra UKA 1927, [Merry go
round](index.asp?produksjon=1927_merry_go_round))
Ensemblet

Neste nummer:
[**Farvel Cirkus**](index.asp?lyd=Farvel Cirkus \(Gjengangere\))