menu

Reimgjerdet hopsasa (Gjengangere)

fra Gjengangere (1980)

![](img/gjengangere.jpg)Opptak fra jubileumsrevyen Gjengangere, 1980.
Nummeret er fra UKA 1979, [Ræggeti](index.asp?produksjon=1979_raggeti).

Framført av Hilde Roald, Lise Beate Siverts, Ove Solum og Trond "Toftis"
Toftevaag.

Neste nummer:
[ **Pyromanvisa**](index.asp?lyd=Pyromanvisa \(Gjengangere\))