menu

Pyromanvisa (Gjengangere)

fra Gjengangere (1980)

![](img/gjengangere.jpg)Opptak fra jubileumsrevyen Gjengangere, 1980.
Nummeret er fra UKA 1969, [Prinkipo](index.asp?produksjon=1969_prinkipo).

Framført av Torfinn Carlsen.
Tekst: Richard Solem.
Melodi: "In München steht ein Hofbräuhaus" (Wilhelm ´Wiga´ Gabriel).


Neste nummer:
[ **Klovna og sjela**](index.asp?lyd=Klovna og sjela \(Gjengangere\))