menu

Vi har vår egen lille Verden (Gjengangere)

fra Gjengangere (1980)

![](img/gjengangere.jpg)Opptak fra jubileumsrevyen Gjengangere, 1980.
Nummeret er fra UKA 1931, [Mammon-ra](index.asp?produksjon=1931_mammon_ra).

Framført av ensemblet.

Neste nummer:
[ **En tradisjonell forestilling i Lilleby**](index.asp?lyd=En tradisjonell
forestilling i Lilleby \(Gjengangere\))