menu

En tradisjonell forestilling i Lilleby (Gjengangere)

fra Gjengangere (1980)

![](img/gjengangere.jpg)Opptak fra jubileumsrevyen Gjengangere, 1980.

Vår egen lille verden (fra UKA 1931, [Mammon-
ra](index.asp?produksjon=1931_mammon_ra))
Framført av ensemblet.

Fra UKA 1955, [Vau-de-ville](index.asp?produksjon=1955_vau-de-ville):

Flatbrøst, Truls Gjestland og Tore Bye + Hilde Roald Bern og Else Barratt-Due.
Dyd (Badeliv), Hilde Roald Bern og Else Barratt-Due.
Den gamle sang, Kjersti Lie, Truls Gjestland og Tore Bye + ensemblet.
Protest, ensemblet.

Neste nummer:
[ **Trikkeførerrumba**](index.asp?lyd=Trikkeførerrumba \(Gjengangere\))