menu

Trikkeførerrumba (Gjengangere)

fra Gjengangere (1980)

![](img/gjengangere.jpg)Opptak fra jubileumsrevyen Gjengangere, 1980.

Nummeret er fra UKA 1933, [Næmesis](index.asp?produksjon=1933_namesis).
Også kjent som Den musikalske trikkefører.
Framført av Sverre Åm.

Neste nummer:
[ **Kaldflir**](index.asp?lyd=Kaldflir \(Gjengangere\))

****