menu

Kaldflir (Gjengangere)

fra Gjengangere (1980)

![](img/gjengangere.jpg)Opptak fra jubileumsrevyen Gjengangere, 1980.

Nummeret er fra UKA 1953, [Gustibus](index.asp?produksjon=1953_gustibus).
Framført av Kjersti Lie og Truls Gjestland.

Neste nummer:
[ **The Cnayp brothers**](index.asp?lyd=The Cnayp brothers \(Gjengangere\))

****

****