menu

The Cnayp brothers (Gjengangere)

fra Gjengangere (1980)

![](img/gjengangere.jpg)Opptak fra jubileumsrevyen Gjengangere, 1980.

Nummeret er fra UKA 1959, [Krakatitt](index.asp?produksjon=1959_krakatitt).
Framført av Kjersti Lie, Knut Stenberg, Sverre Åm og Trond "Toftis" Toftevaag.

Neste nummer:
[ **Karlson fra reinholdsverket**](index.asp?lyd=Karlson fra reinholdsverket
\(Gjengangere\))