menu

Dagdrøm - (Gjengangere)

fra Gjengangere (1980)

![](img/gjengangere.jpg)Opptak fra jubileumsrevyen Gjengangere, 1980.
Nummeret er fra UKA 1955, [Vau-de-ville](index.asp?produksjon=1955_vau-de-
ville).

Framført av Torfinn Carlsen.

Neste nummer:
[ **Calypso**](index.asp?lyd=Calypso \(Gjengangere\))