menu

Calypso (Gjengangere)

fra Gjengangere (1980)

![](img/gjengangere.jpg)Opptak fra jubileumsrevyen Gjengangere, 1980.
Nummeret er fra UKA 1957, [Krussedull](index.asp?produksjon=1957_krussedull).

Framført av Knut Stenberg og ensemblet.
Intro: Kjersti Lie.

Siste nummer:
[ **Velkomstsangen / Krokus**](index.asp?lyd=Velkomstsangen - Krokus
\(Gjengangere\))

****

****