menu

Velkomstsangen - Krokus (Gjengangere)

fra Gjengangere (1980)

![](img/gjengangere.jpg)Opptak fra jubileumsrevyen Gjengangere, 1980.

Velkomstsangen (fra UKA 1951, [Akk-a-mei](index.asp?produksjon=1951_akk-a-
mei))
Framført av ensemblet.
Ordfører: Sverre Åm.

Krokus (fra UKA 1973, [Skubidi](index.asp?produksjon=1973_skubidi))
Framført av Kjersti Lie.

****

****