menu

Gled deg til UKA-21

UKEhøsten har kommet, og SIT er med å sette opp barneteater, nattforestilling, UKErevy og supperevy. Les mer under 'Produksjoner' og sikre deg billetter på uka.no!

110 år i 2020

SIT er teatergruppa på Studentersamfundet i Trondhjem. Dette er en gjeng på ca 70 personer som har innslag på en rekke av styrets lørdagsmøter, og som også setter opp egne produksjoner. Under UKA har SIT ansvaret for alle teaterproduksjonene, ikke minst UKE-revyen.

Gruppa ble offisielt stiftet 3. desember 1910 og het da Studentersamfundets Teater (eller Samfundsteatret). Det «interne teater» var i utgangspunktet betegnelsen på «klikker av teatergutter som slår sig sammen og lager forestillinger bare beregnet for underholdning på møtene» (Studentersamfundet i Trondhjem gjennem 25 år). Gradvis ble Studentersamfundets Interne Teater det offisielle navnet. I programmet for Vær-i-tass (1937) står det «Produsent: S.I.T.» og «Kostymene fra atelier S.I.T.».

Barneteater, Rødhette og ulven (1977) foto.samfundet.no