menu

Om SIT

Studentersamfundets Interne Teater (SIT) ble stiftet i 1910 og er teatergruppa på Samfundet. Vi består av rundt 70 aktive medlemmer fordelt på de tre undergjengene Kostyme, Kulisse og Skuespill.

SIT står for teaterproduksjonene som blir satt opp på Studentersamfundet og har forestillinger hvert semester, herunder ansvar for UKErevyen og andre forestillinger under UKA.

Vi har i tillegg ansvar for kunstneriske innslag på Samfundsmøtene i likhet med de andre kunstneriske gjengene på Studentersamfundet.