menu

Hedda Krogh

Aktiv, Skuespill
Tatt opp: 2020

Produksjonserfaringer

Skuespiller i Rom rives (V2022)
Kostymesyer , skuespiller og E3-kostymedesigner i Samf? S2 (V2021)
Kulissebygger i Spring Awakening (H2020)
Skuespiller i 24 mislykka nordmenn (V2020)