menu

Rikke Skindlo

Aktiv, Skuespill
Tatt opp: 2020

Erfaringer

Medlem av Kunstnerisk råd i 2021
Teaterkontakt i 2021
Webgjengis i 2021
Arkivar i 2021
Hybelgjengis i 2021
Idrettsoppkvinne i 2021
PR-gjengis i 2021
Veldedighetskontakt i 2021
Kulissebygger i Samf? S2 (V2021)
E1-scenograf i Samf? S2 (V2021)
E4-forfatter i Samf? S2 (V2021)
Skuespiller ("Thea") i Spring Awakening (H2020)
Skuespiller i 24 mislykka nordmenn (V2020)