menu

Mia Asbjørnsen Aspholm

Aktiv, Kostyme
Tatt opp: 2020

Erfaringer

Medlem av Kunstnerisk råd i 2021
Kostymesyer i Samf? S2 (V2021)
Sminkør i Spring Awakening (H2020)
KUPer i Samf? (V2020)
Sminkør i Vivillé (UKA-19)