menu

Hilvi Fjose

Veteran, Kostyme
Tatt opp: 2020

Gjengerfaringer

Arkivar i 2021

Produksjonserfaringer

Kostymesyer (konsulent) i Sidespringerne (V2022)
Inspisient i Razzmatazz (UKA-21)
E2-regissør og E1-forfatter i Samf? S2 (V2021)
Inspisient i Spring Awakening (H2020)
Kostymesyer i Neshornet (V2020)