menu

Linn Sandvik

Aktiv, Kostyme
Tatt opp: 2021

Gjengerfaringer

Sminkeansvarlig i 2021

Produksjonserfaringer

Forfatter i Melodiens pris – en MGPjr.-musikal (V2023)
Kostymesyer (Konsulent) i Urinetown (H2022)
Kostymesyer i Skyggen av et liv (UKA-21)
Kostymesyer , E1-kostymedesigner og E4-forfatter i Samf? S2 (V2021)
Kostymesyer (arbeidsleder) i Vivillé (UKA-19)