menu

Maria Lorense Rogde

Aktiv, Kostyme
Tatt opp: 2021

Produksjonserfaringer

Kostymesyer i Sidespringerne (V2022)
Kostymesyer i Peter Pan (UKA-21)
Kostymesyer , skuespiller , E2-kostymedesigner og E2-forfatter i Samf? S2 (V2021)