menu

Stella Pettersen

Aktiv, Kostyme
Tatt opp: 2021

Gjengerfaringer

Sminkeansvarlig i 2022

Produksjonserfaringer

Kostymesyer i SPRÆKK! (UKA-23)
Kostymedesigner i Sidespringerne (V2022)
Kostymesyer (arbeidsleder) i Razzmatazz (UKA-21)
KUPer i KUP på 17. mai (V2021)