menu

Kjell Petersen Synstad

Aktiv, Kulisse
Tatt opp: 2021

Produksjonserfaringer

Kulissebygger i Rom rives (V2022)
Kulissebygger i Peter Pan (UKA-21)
Kulissebygger og E4-scenograf i Samf? S2 (V2021)