menu

Kjell Petersen Synstad

Aktiv, Kulisse
Tatt opp: 2021

Erfaringer

Kulissebygger i Samf? S2 (V2021)
E4-scenograf i Samf? S2 (V2021)