menu

Ragnhild Ongstad

Aktiv, Kulisse
Tatt opp: 2021

Erfaringer

Idrettsoppkvinne i 2021
Veldedighetskontakt i 2021
Kulissebygger i Skyggen av et liv (UKA-21)
Kostymesyer i Samf? S2 (V2021)
Kulissebygger i Samf? S2 (V2021)
E4-kostymedesigner i Samf? S2 (V2021)