menu

Aasta Valen

Aktiv, Skuespill
Tatt opp: 2021

Erfaringer

Teaterkontakt i 2021
Skuespiller i Samf? S2 (V2021)
E3-inspisient i Samf? S2 (V2021)