menu

Aasta Valen

Aktiv, Skuespill
Tatt opp: 2021

Gjengerfaringer

Teatersjef i 2023

Produksjonserfaringer

KUPkoordinator i KUPiUKA (UKA-23)
Skuespiller (hotellmedarbeider) i Lundamo Motell – The Return (H2022)
Skuespiller (Josephine Strong) i Urinetown (H2022)
Skuespiller i Rom rives (V2022)
Regissør i Peter Pan (UKA-21)
Skuespiller og E3-inspisient i Samf? S2 (V2021)