menu

Fredrik Lundberg Paulsen

Aktiv, Skuespill
Tatt opp: 2021

Produksjonserfaringer

Kulissebygger i Urinetown (H2022)
Skuespiller i Sidespringerne (V2022)
Skuespiller (Johan) i Skyggen av et liv (UKA-21)
Skuespiller og E4-forfatter i Samf? S2 (V2021)