menu

Fredrik Lundberg Paulsen

Aktiv, Skuespill
Tatt opp: 2021

Erfaringer

Skuespiller i Skyggen av et liv (UKA-21)
Skuespiller i Samf? S2 (V2021)
E4-forfatter i Samf? S2 (V2021)