menu

Lars Martin Thuestad

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2012

Produksjonserfaringer

Skuespiller i Revykafé (UKA-13)
Forfatter i Jubalong (UKA-13)
Kulissebygger i Den Lille Prinsen (H2012)
Kulissebygger i The Ugly One (V2012)