menu

Inger Langbakk

Inaktiv, Kostyme
Tatt opp: 2018

Produksjonserfaringer

Kostymedesigner i Komatøsen (V2019)
Kostymesyer (arbeidsleder) i Grease (H2018)
Kostymesyer i Erasmus Montanus (V2018)
Kostymesyer i Ta-De-Du! (UKA-17)