menu

Martin Campell Gallaher

Pangsjonist, Skuespill

Produksjonserfaringer

Kulissebygger i Det andre kinnet til (UKA-01)
Billettansvarlig i Tre syke søstre (V2000)
Skuespiller (Kim-Erik) i Bøtlerballett i Villa Violett (UKA-99)