menu

Nina Fjelnset

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 1993

Gjengerfaringer

Medlem av Kunstnerisk råd i 1994

Produksjonserfaringer