menu

Asmund Kvam Kollbye

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2016

Gjengerfaringer

Rekvisittansvarlig i 2017

Produksjonserfaringer

Kulissebygger i KUP (V2018)
Kulissebygger (arbeidsleder) i Ta-De-Du! (UKA-17)
Kulissebygger i The Box (ISFiT-17)
Kulissebygger og rekvisitør i Sånne som oss (H2016)