menu

Helene Tjelde

Pangsjonist, Kostyme
Tatt opp: 2008

Gjengerfaringer

Kostymesjef i 2009

Produksjonserfaringer

Kostymesyer i KUP (V2011)
Kostymesyer i JubileumsKUP (H2010)
Kostymesyer i JubileumsKUP (V2010)
Kostymesjef i Skabaré (UKA-09)
Kostymesyer i KNAKK (H2008)
Kostymesyer i KUP (V2008)