menu

Andreas Aass Engstrøm

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 2010

Produksjonserfaringer

Skuespiller i Jubalong (UKA-13)
Skuespiller ("Tudeberg") i Først blir man jo født (V2013)
Regissør i The Ugly One (V2012)
Skuespiller i Hjem, kjære hjem (V2011)
Skuespiller i JubileumsKUP (H2010)
Skuespiller (Birger) i Faust og reklamekabareten (V2010)