menu

Christer Andresen

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 2002

Gjengerfaringer

Medlem av Kunstnerisk råd i 2004
Medlem av Kunstnerisk råd i 2003

Produksjonserfaringer