menu

Liss Mirjam Stray Rambo

Pangsjonist, Kostyme
Tatt opp: 2009

Produksjonserfaringer

Kostymesyer i Faust og reklamekabareten (V2010)
Kostymesyer (arbeidsleder) i Skabaré (UKA 2009) (UKA-09)
Kostymesyer i Disney-Killer (ISFiT-09)