menu

Magnus Dahl Holter

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2012

Produksjonserfaringer

Kulissebygger (arbeidsleder) i Jubalong (UKA-13)
KUPkoordinator i KUP (V2013)
Kulissebygger i Den Lille Prinsen (H2012)
Kulissebygger i KUP (V2012)