menu

Kine Mathilde Andreassen

Inaktiv, Skuespill
Tatt opp: 2012

Produksjonserfaringer

Skuespiller ("Lis") i Først blir man jo født (V2013)
Skuespiller (Prinsen) i Den Lille Prinsen (H2012)
Skuespiller i KUP (V2012)