menu

Anna Bowe

Veteran, Kostyme
Tatt opp: 2017

Erfaringer

Medlem av Kunstnerisk råd i 2019
Medlem av Julefestkomiteen i 2017
Kostymedesigner i Peter Pan (UKA-21)
Kostymesyer (konsulent) i Spring Awakening (H2020)
Kostymesyer i The Breakfast Club (V2019)
Statist i Veita igjæn (H2018)
Kostymesyer i Skaff meg en synder (V2018)
Statist (Bygdefolk) i Veita – Evita på trøndersk (H2017)
Kostymesyer (arbeidsleder) i Ta-De-Du! (UKA-17)
KUPer (ISFiT-ledervalg) i KUP (V2017)
KUPer (Jazz på dass) i KUP (V2017)