menu

Karoline Solberg

Inaktiv, Skuespill
Tatt opp: 2014

Produksjonserfaringer

Skuespiller (Ingrid Hægstad / Mistral / Våpenhandler / Tigger / Troll / Dåre) i Peer! (H2014)
Skuespiller i KUP (V2014)