menu

Ole Jørgen Rise

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 2018

Produksjonserfaringer

Helseansvarlig i Vivillé (UKA-19)
Skuespiller i KUP (V2019)
Skuespiller ("Eugene") i Grease (H2018)
Skuespiller i KUP (V2018)