menu

Jan Arild Skappel

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 1998

Gjengerfaringer

Nestleder i 2000
Medlem av Kunstnerisk råd i 1999

Produksjonserfaringer

Skuespiller i Seks personer søker en forfatter (V2002)
Skuespiller i Midt-UKA (H2000)
Skuespiller i Tre syke søstre (V2000)
Skuespiller (Mr. Chater) i Arcadia (V2000)
Skuespiller i Måken (V1999)