menu

Marius Kolkin

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 2009

Gjengerfaringer

Medlem av Kunstnerisk råd i 2010

Produksjonserfaringer

Skuespiller i Hjem, kjære hjem (V2011)
Skuespiller (Kevin) i Faust og reklamekabareten (V2010)
Skuespiller (Eldre Henrik) i Amatørmessig limt og malt (UKA-09)
Skuespiller i Helt enkelt suksess (V2009)