menu

Marlene Lindtner

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 2014

Produksjonserfaringer

Skuespiller ("Diana") i En maler kommer sjelden alene (V2016)
Regissør i Cirka absolutt nesten krusedull (UKA-15)
Kunstnerisk koordinator i Kulde (V2015)
Kunstnerisk koordinator i Vaginamonologene (V2015)
KUPer i KUP (H2014)
Skuespiller (Opa Crackle/Mummie Tobo-Dutch/Harry) i Dickie Dick Dickens (V2014)