menu

Christen Bryn

SIT
Tatt opp: 2003

Produksjonserfaringer

Kulissebygger i Bedrag (V2007)
Kulissebygger i The Real Inspector Hound (V2006)
Kulissebygger (arbeidsleder) i Origo (UKA-05)
Kulissebygger i A Clockwork Orange (H2004)
Kulissebygger (arbeidsleder) i Glasur (UKA-03)