menu

Kari Kvelstad Ellingsen

Veteran, Kostyme
Tatt opp: 2018

Erfaringer

Hybelgjengis i 2021
Kunstnerisk ansvarlig i 2020
Forfatter i Razzmatazz (UKA-21)
KUPer i KUP på 17. mai (V2020)
Forfatter i Revykafé (UKA-19)
Skuespiller i Revykafé (UKA-19)
Forfatter (Forfatterkollegieleder) i Vivillé (UKA-19)
Forfatter i Komatøsen (V2019)
Kostymesyer i Grease (H2018)
Kostymesyer i Erasmus Montanus (V2018)
Kostymeslusk i Ta-De-Du! (UKA-17)