menu

Marie Hafting

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 1999

Gjengerfaringer

Skuespillerkontakt i 2002
Medlem av Kunstnerisk råd i 2001
Medlem av Kunstnerisk råd i 2000

Produksjonserfaringer

Produsent og forfatter i Det andre kinnet til (UKA-01)
Skuespiller i Lundamo Motell 2 (2001)
Billettansvarlig i Til lykke med dagen (V2001)
Skuespiller (Rita Ås) og billettansvarlig i Lundamo Motell (2000)
Produsent i Mephisto (2000)
Skuespiller i Tre syke søstre (V2000)
Skuespiller (Gro) i Bøtlerballett i Villa Violett (UKA-99)
Statist i ISFiT (ISFiT-99)
Skuespiller i SIT-impro (V1999)