menu

Gry Haakenstad

Pangsjonist, Kostyme
Tatt opp: 2010

Produksjonserfaringer

Produsent i Closer (ISFiT-11)
Kostymesyer i Hei, ny dag (H2010)
Kostymesyer i Faust og reklamekabareten (V2010)
Kostymesyer (arbeidsleder) i Skabaré (UKA-09)