menu

Marte Pettersen

Veteran, Kulisse
Tatt opp: 2019

Gjengerfaringer

Kulissesjef i 2020

Produksjonserfaringer

Kostymesyer i Rom rives (V2022)
Kulissebygger i Peter Pan (UKA-21)
KUPer og reserveKUPkoordinator i KUP på 17. mai (V2021)
Kulissebygger i Nor (UKA-19)
Kulissebygger i The Breakfast Club (V2019)