menu

Marte Pettersen

Veteran, Kulisse
Tatt opp: 2019

Erfaringer

Kulissesjef i 2020
Kulissebygger i Peter Pan (UKA-21)
KUPer i KUP på 17. mai (V2021)
ReserveKUPkoordinator i KUP på 17. mai (V2021)
Kulissebygger i Nor (UKA-19)
Kulissebygger i The Breakfast Club (V2019)