menu

Morten Strand

SIT


Ridder av Den Gyldne Kat fra 1985Gjengerfaringer

Kulissesjef i 1984
Kulissesjef i 1983

Produksjonserfaringer

Kulissebygger i Narr-i-ciss (UKA-85)
Kulissesjef i E’De’Ber (UKA-83)