menu

Pål Ibrekk

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2012

Produksjonserfaringer

Forfatter (leder) i LURIFAX (UKA-15)
Skuespiller i Revykafé (UKA-13)
Forfatter i Jubalong (UKA-13)
Kulissebygger i KUP (V2013)
Kulissebygger i Den Lille Prinsen (H2012)
Kulissebygger i KUP (V2012)