menu

Emma Tagseth

Veteran, Kostyme
Tatt opp: 2019

Gjengerfaringer

Medlem av Kunstnerisk råd i 2021

Produksjonserfaringer

Kostymesyer i Sidespringerne (V2022)
Prod.app.-ansvarlig i Samf? S2 (V2021)
Kostymesyer (arbeidsleder) i Spring Awakening (H2020)
Forfatter i Koronakrim (V2020)
Kostymesyer i Neshornet (V2020)
Kostymesyer i Karlsson på taket (UKA-19)
Kostymesyer i KUP (V2019)